Obiectivele specifice ale activității bazinului:

  • Fortificarea sănătății
  • Formarea deprinderilor igieno-sanitare
  • Formarea și dezvoltarea deprinderilor motorice elementare
  • Formarea aptitudinilor de comportare adecvată pe apă
  • Sporirea capacității de coordonare, eleganță, viteză de reacție
  • Favorizarea dezvoltării calităților de rezistență, de viteză, îndemînare și forță
  • Reducerea riscului bolilor cardiovasculare, imbunătățirea circulației sangvine
  • Reducerea riscului de traumatizare este minim
  • Dezvoltarea spiritului de echipă